مسواک 3effect classic اورال بی

ارزان شد!
مسواک 3 effect classic اورال بی

20748

محصول جدید

  • درجه سختی متوسط
  • امکان حرکت موجی برای تمیزی هر چه بیشتر فواصل و نقاط منحنی دندان ها

2,850 تومان

-5%

3,000 تومان

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

مسواک 3effect classic اورال بی

مسواک 3effect classic اورال بی

  • درجه سختی متوسط
  • امکان حرکت موجی برای تمیزی هر چه بیشتر فواصل و نقاط منحنی دندان ها

بالا